W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 2250 zł brutto. Oczywiście, pracownicy dostają do ręki czy na konto (w przyszłym roku już tylko na konto) kwotę netto, ale i tak nie zawsze są świadomi tego, że pracodawca ponosi z tytułu ich zatrudnienia dużo większe koszty. Wynagrodzenie pracownika dla jego pracodawcy jest kosztem wyższym nawet od kwoty brutto. Koszty zatrudnienia pracownika w 2019 r, który zarabia minimalne wynagrodzenie, dla pracodawcy wynoszą około 2700 zł.

Koszty zatrudnienia pracownika 2019
Różnica między wynagrodzeniem minimalnym brutto a rzeczywistym kosztem zatrudnienia pracownika jest następstwem tego, że nie wszystkie składki potrąca się z wynagrodzenia brutto pracownika. Częścią tych zobowiązań ustawodawca obciążył bezpośrednio pracodawcę, a minimalne wynagrodzenie jest tylko swego rodzaju punktem odniesienia, czyli kwotą, która służy do określania obciążeń po stronie zarówno pracownika, jak i pracodawcy.

Składki na ubezpieczenie społeczne wynoszą:
na ubezpieczenie emerytalne – 19,52% podstawy wymiaru,
na ubezpieczenia rentowe – 8% podstawy wymiaru,
na ubezpieczenie chorobowe – 2,45% podstawy wymiaru,
na ubezpieczenie wypadkowe – stopa procentowa składki jest obliczana na podstawie zmiennych czynników, m.in. kategorii ryzyka (standardowo 1,67% podstawy wymiaru).

Zasady finansowania składek na ubezpieczenie społeczne są następujące:
składka na ubezpieczenie emerytalne – płacona w połowie przez pracownika, a w połowie przez pracodawcę (po 9,76%),
składka na ubezpieczenie rentowe – pracownik płaci 1,5%, a pracodawca 6,5%,
składka na ubezpieczenie chorobowe – jest w całości opłacana przez pracownika,
składka na ubezpieczenie wypadkowe – w całości opłacana przez pracodawcę.
Poza tym, z wynagrodzenia pracownika brutto jest odprowadzana składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% podstawy wymiaru minus wartość składek na ubezpieczenie społeczne.
Nie jest to jednak koniec kosztów zatrudnienia pracownika. Pracodawca dodatkowo pokrywa jeszcze inne składki:
składka na Fundusz Pracy (FP) – 2,45% podstawy wymiaru
składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) – 0,1% podstawy wymiaru

Koszty zatrudnienia pracownika 2019 z wynagrodzeniem minimalnym wynoszą ponad 2700 zł
Jaki więc koszt poniesie pracodawca, który w styczniu zatrudni nowego pracownika i da mu minimalne wynagrodzenie?

Wynagrodzenie brutto – 2250 zł
składka emerytalna 9,76% – 219,60 zł
składka rentowa (6,5%) – 146,25 zł
składka wypadkowa (1,67%) – 37,58 zł
Fundusz Pracy (2,45%) – 55,13 zł
FGŚP (0,1%) 2,25 zł
Wynagrodzenie netto – 1789,19

W przyszłym roku sytuację dodatkowo skomplikują Pracownicze Plany Kapitałowe. Już wiadomo, że prezydent podpisał ustawę, która je powołuje. Zgodnie z nią pracodawca będzie musiał dołożyć ze swojej kieszeni co najmniej 1,5% wynagrodzenia pracownika na jego konto emerytalne. Ta może też być wyższa, ale nie może przekroczyć 2,5% wynagrodzenia pracownika.
Z tego wynika, że suma składek płaconych wyłącznie przez pracodawcę to 460,81 zł. Jeśli do tego dodać wynagrodzenie brutto w wysokości 2250 zł to sumie za pracownika z minimalnym wynagrodzeniem pracodawca płaci 2710,81 zł miesięcznie. Te koszty mogą się nieznacznie różnić zależnie od dokładnej wysokości składki ubezpieczenia wypadkowego. Zależy ona bowiem od wielu różnych czynników. Tymczasem przelew, jaki pracownik otrzyma na swoje konto, będzie niższy o około 1100 zł, bo od kwoty wynagrodzenia brutto ze strony pracownika odlicza się składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy.
Warto, by pracownicy zdawali sobie sprawę z tych kosztów, bo o ile różnica między kwotą brutto a netto jest powszechnie znana, to świadomość prawdziwych kosztów zatrudnienia pracownika nie jest zbyt powszechna.