Od 20 maja 2017 r. zmienią się zasady rejestrowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorca będzie mógł zgłosić siebie do ubezpieczeń już w czasie rejestracji firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zarejestrowani płatnicy będą mogli w ten sposób zgłaszać zmianę niektórych danych.

To ułatwienie dla przedsiębiorców. Oznaczato jedną wizytę w urzędzie mniej. Dotychczas po zarejestrowaniu firmy w urzędzie miasta lub gminy nowy przedsiębiorca miał siedem dni na skontaktowanie się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W tym terminie zgłaszał siebie  do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, a członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. obecnie

Obecnie jak informuje ZUS , razem z wnioskiem o wpis CEIDG-1 będzie można złożyć w urzędzie miasta, dzielnicy lub w gminie dokumenty:

  • ZUS ZUA – jeśli zgłaszasz się do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego,
  • ZUS ZZA – jeśli zgłaszasz się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,
  • ZUS ZCNA – jeśli zgłaszasz do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny.
  • ZUS ZCNA – w celu zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego lub ich z niego wyrejestrowania,
  • ZUS ZIUA – w celu zmiany swoich danych identyfikacyjnych jako osoby ubezpieczonej (np. nazwiska),
  • ZUS ZWUA – w celu wyrejestrowania się z ubezpieczeń. 
 Jeśli dokumenty te nie zostaną dołączone do wniosku CEIDG-1, trzeba przekazać je do ZUS samodzielnie w ciągu 7 dni od dnia:

-rozpoczęcia prowadzenia działalności,
-powstania zmiany w danych,
-zaprzestania działalności gospodarczej.

Nowe przepisy dotyczą tylko zgłaszania przedsiębiorców do ubezpieczeń bądź zmiany danych. Nie obejmują natomiast danych, które dotyczą tytułu do ubezpieczeń, rodzajów ubezpieczeń oraz terminów ich powstania. Nadal przedsiębiorca będzie musiał zmieniać te dane w ZUS. Jeśli przedsiębiorca będzie chciał zgłosić do ubezpieczeń pracownika, również, musi to zrobić bezpośrednio w ZUS.


a:kinbak