Na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza chce w tym roku studiować, na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich, prawie 20 tys. osób, niestety przygotowano tylko 9193 miejsca, co oznacza, że ponad połowa kandydatów nie zostanie przyjęta.

 Już jutro 7 lipca zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji.

N
ajwięcej kandydatów na jedno miejsce jest na:

  • filologii norweskiej (29 os./miejsce)
  • filologii duńskiej (13 os./miejsce)
  • geodezji i kartografii (8 os./miejsce)

Pod względem liczby kandydatów zgłaszających się na dany kierunek, najbardziej oblegane są:

  • psychologia – 1368 kandydatów
  • prawo – 1282 kandydatów
  • filologia angielska – 1095 kandydatów

Dużo większym zainteresowaniem, niż w latach poprzednich cieszą się takie kierunki jak: filologia angielsko-chińska, koreańska, oraz japonistyka.