Kierowcy nie będą już musieli wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego ani potwierdzenia ubezpieczenia OC, bo drogówka podczas kontroli będzie mogła zweryfikować wszystkie informacje, które są zawarte w tych dokumentach w systemie CEPiK 2.0, który nadal będzie rozbudowywany i wdrażany etapami - przewiduje nowela ustawy Prawo o ruchu drogowym, którą uchwalił Sejm.

Jak tłumaczył wiceminister cyfryzacji Karol Okoński, etapowy rozwój CEPiK 2.0 ma na celu eliminację ryzyka związanego z jednoczesnym uruchomieniem wszystkich funkcjonalności systemu. O uruchamianiu kolejnych elementów tego systemu minister cyfryzacji będzie informował z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem w specjalnym komunikacie

Okoński powiedział, ze jeszcze nie ma gotowego harmonogramu pełnego  uruchomienia CEPiK 2.0, ale na pewno potrwa to kilka lat, - Szacunki wskazują na jakieś dwa lata - dodał.

Inna wprowadzana nowelizacją zmiana przewiduje, że w przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego, kierowca dostanie pokwitowanie, a w bazie danych będzie umieszczona odnotowana odpowiednia informacja. Zwrot dokumentu nastąpi również w sposób wirtualny, przez wymazanie informacji o tym z bazy. Tradycyjny dowód rejestracyjny trzeba będzie jednak przedstawiać w stacji kontroli pojazdów.

Nowelizacja przewiduje, że do bazy CEPiK 2.0 będą też trafiały informacje o złomowaniu pojazdu, bezpośrednio ze stacji demontażu. Informacje o stacjach demontażu będą z kolei przekazywali marszałkowie województw. Wiceminister Okoński podkreślił, że gromadzenie i przekazywanie tych informacji przez marszałków to jedyny nowy obowiązek, wprowadzany projektem.

Nowela ma wejść w życie wejść 4 czerwca.