Jest już rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury dotyczące kursów dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i praktycznego szkolenia związanego z zagrożeniami w ruchu drogowym przeznaczonych dla młodych kierowców. Z tego dokumentu wynika, że począwszy do 4 czerwca br. każdy początkujący kierowca będzie miał obowiązek między 4 a 8 miesiącem, licząc od otrzymania prawa jazdy kategorii B, odbyć dwa dodatkowe szkolenia.

Pierwsze z nich to dwugodzinny kurs teoretyczny prowadzony przez WORD-y. Będą to wykłady o możliwych okolicznościach i przyczynach wypadków drogowych, ich konsekwencjach oraz konieczności przeciwdziałania wypadkom drogowym.
Drugie, to szkolenie praktyczne. Będzie się odbywało w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy i będzie obejmowało doskonalenie umiejętności jazdy po zakręcie, hamowania awaryjnego na wprost oraz hamowania awaryjnego po zakręcie. Poszczególne zadania będą wykonywane z włączonymi, a potem wyłączonymi systemami ABS i ESP. To szkolenie ma uświadomić młodemu kierowcy jego ograniczone umiejętności prowadzenia samochodu i w konsekwencji zmniejszenie jego skłonności do podejmowania ryzyka na drodze poprzez szybką i brawurową jazdę.
Z nowego rozporządzenia wynika, że koszty takich szkoleń będą wynosiły w sumie 300 zł: kurs teoretyczny będzie kosztował 100 zł, a szkolenie praktyczne 200 zł.