Jeszcze tylko dziś i jutro zainteresowani mieszkańcy, przedsiębiorcy i właściciele nieruchomości mogą wziąć udział w sondażu ulicznym dotyczącym zmian organizacji ruchu na terenie ograniczonym ulicami Św. Marcin, Podgórna, Garbary, Królowej Jadwigi, al. Niepodległości.

Strefa uspokojonego ruchu ma za zadanie ułatwić życie mieszkańcom, pieszym i rowerzystom przez wyeliminowanie przeszkód w poruszaniu się i sprawienie by przestrzeń była przyjaźniejsza i bezpieczniejsza.

 Technikami stosowanymi w takich strefach są między innymi: przeniesienie miejsc postojowych z chodników na jezdnię, wyeliminowanie sygnalizacji świetlnej tam gdzie to możliwe i  zapewnienie bezpiecznych, zapewniających widoczność przejść dla pieszych, zapewnienie odpowiednio szerokich chodników w miejscu dużych potoków pieszych, uspokojenie oraz upłynnienie ruchu kołowego.

 Punkty konsultacyjne będą działały w godz. 9.00-17.00, - w czwartek, 27 kwietnia, na ul. Półwiejskiej, naprzeciw budynku Kupca Poznańskiego (przy pomniku Starego Marycha), a w piątek, 28 kwietnia, w rejonie skrzyżowania ulic Krakowskiej i Łąkowej.