Na takie pytanie odpowiedzi szuka Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, który zlecił Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanemu sprawdzenie stanu technicznego wielkopolskich nieruchomości

Ostatnie katastrofy budowlane, które wydarzyły się na terenie naszego kraju między innymi w Świebodzicach, Grzebienisku, Plewni i Warszawie skłaniają do tego aby przyjrzeć się budynkom, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu mieszkańców.

Działania mają być podjęte w trybie pilnym.

- Z dużym niepokojem śledzę kolejne doniesienia na temat problemów technicznych budynków, które często są poza jakąkolwiek kontrolą. Ze względu na koszty niektórzy właściciele czy zarządcy budynków z dystansem podchodzą do kontroli, stwarzając zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców tych nieruchomości. Życie jest wartością najważniejszą, dlatego trzeba powiedzieć „sprawdzam” - komentuje swoją decyzję wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. 

Kontrolę podejmie WWINB, ale także zobowiąże do przeprowadzenia takich działań powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego oraz zwróci uwagę właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych na ich obowiązki wynikające z przepisów ustawy Prawo Budowlane.

Organy nadzoru budowlanego w przypadku stwierdzenia, iż dany budynek lub obiekt budowlany stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub życia nakaże właścicielowi lub zarządcy usunięcie nieprawidłowości i zagrożeń, a w skrajnych przypadkach może zakazać użytkowania budynku.