Rewitalizacja parku im. Adama Wodziczki

Od marca 2017 roku do marca 2018 w inwestycjach miejskich przewidziano rewitalizację Parku im. Adama Wodziczki w Poznaniu. Powstaną place zabaw dla dzieci, zewnętrzna siłownia, boisko do gry w koszykówkę oraz boiska do gry w bule. Zainstalowane zostanie oświetlenie parkowe i kamery wizyjne. W planach jest również przebudowa istniejących alei spacerowych oraz budowa dróg rowerowych.
Rewitalizacja sfinansowana zostanie ze środków własnych Miasta Poznania.
Park im. Adama Wodziczki powstał w latach 1971-1972 i zajmuje obszar ok 7 hektarów. Jego nazwa upamiętnia zasłużonego przyrodnika Adama Wodziczkę, profesora Uniwersytetu Poznańskiego, który w 1925 roku założył działającą na terenie Wielkopolski i pomorza Ligę Ochrony Przyrody.