Budując dom stawiamy mury, dach, dbamy o najmniejsze szczegóły. Ważne także jest zamontowanie instalacji wodno kanalizacyjnej, aby Twój dom był miejscem, w którym czujesz się bezpiecznie. Chcesz uniknąć napraw, przebudowy, a także pożaru czy powodzi.

I Ty możesz zostać hydraulikiem w swoim domu.

Instalacja wodno kanalizacyjna- jaką wybrać

Instalacja wodno kanalizacyjna (wodociąg) to układ przewodów wodociągowych, który służy do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę.

Instalacja wodna- polega na połączeniu układu przewodów doprowadzających wodę ze studni lub wodociągu do grzejników, toalet i zlewów w naszym domu. Dzięki temu doprowadza się wodę do wszystkich poborów wody.

Instalacja kanalizacyjna- służy do odprowadzania ścieków kanalizacyjnych (nieczystości komunalne, zanieczyszczoną i opadową wodę).

Instalacja wodna:

 • wodociągowa zewnętrzna- zakładana do odprowadzania ścieków z domu do przyłącza wodociągowego

 • wodociągowa wewnętrzna- zakładana w celu doprowadzenia wody do wszystkich poborów wody w domu

 • sieci wodociągowe

Instalacja wodna doprowadza wodę pod ciśnieniem do instalacji wewnątrz budynku. Zapewnia dostarczenie wody do każdej baterii zamontowanej w domu. Woda może też być pobierana ze studni. Warto zatem sprawdzić wcześniej jej twardość, gdyż może być niezdatna do picia.

Instalację można budować z:

 • tworzywa sztucznego: polibutylen (PB) , kopolimer (PP-B, PP-H, PP-R) , polietylen wysokiej giętkości (PE-X) , polichlorek winylu (PVC)

 • metalu: miedzi, stali odpornej na korozję, stali węglowej

W domowych instalacjach najczęściej wykorzystuje się rury PCV, w których temperatura wody wynosi od 0°C-40°C.

Do kranu, wanny i prysznica musi być doprowadzona ciepła woda. Ważny jest też sposób ułożenia rur zależny od sposobu ogrzewania wody.

Jak układać rury

Ogrzewanie wody wpływa na sposób ułożenia rur.

 • układ trójnikowy- połączenie rur od głównego przewodu do każdego elementu poboru wody. Rury należy łączyć za pomocą odpowiednich kształtek, które układane są równolegle lub prostopadle do siebie.

 • układ rozdzielaczowy- do głównego przewodu zostaje zamontowany rozdzielacz, który doprowadza wodę bezpośrednio do każdego z poborów wody. Jeśli budynek jest zbudowany z kilku kondygnacji należy umieścić rozdzielacz na każdym piętrze.
  Aby uniknąć do minimum powstanie przecieku należy między rozdzielaczem, a punktem poboru wody założyć jeden odcinek rury.

Jak montować instalację wodną

W zależności od zamontowania urządzenia i baterii ważna jest wysokość montowanych rur:

 • wanna- 60 cm

 • prysznic- 110-130 cm

 • toaleta- 70-80 cm

 • umywalka- 50-60 cm

 • bateria ścienna- 25-35 cm nad umywalką, 10-18 cm nad wanną

Ważne jest właściwe ułożenie rur do każdej instalacji

Zawory odcinające i filtry- co jeszcze jest potrzebne

Zawory odcinające- powinny być zamontowane do każdego z elementów poboru wody. W razie awarii z łatwością można odciąć wodę do poszczególnego elementu. Jeśli nie mamy zamontowane zaworu przy każdym elemencie należy taki zawód zamontować, aby móc osobno wyłączyć wodę w łazience czy kuchni.

Filtr uzdatniający wodę- ważne jest, aby taki filtr zamontować gdy pobieramy wodę ze studni. Może on poprawić jej smak i zapach. Warto taką wodę poddać badaniom w laboratorium

Filtr mechaniczny siatkowy- założenie tego filtra pomaga w zwiększeniu żywotności urządzeń sanitarnych oraz baterii. Filtr ten zapobiega działaniu zanieczyszczeń. Filtr montuje się za wodomierzem. Wydajność filtra wpływa na przepływ wody.

Instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacyjna- odprowadza ścieki do przewodów odpływowych. Do założenia tej instalacji najczęściej używa się rur PCV. Do instalacji kanalizacyjnej zakłada się także:

 • wpusty podłogowe- kratki ściekowe

 • wywiewki wentylacyjne- wywietrzenie instalacji i zapobieganie przedostaniu się gazów do domu

 • syfon- zatrzymuje powstawanie nieprzyjemnego zapachu powstającego w kanalizacji oraz zapobiega przedostawaniu się zapachu do domu.

 • rewizje- dzięki nim można sprawdzić czystość i przepustowość rur.

Naprawa kranu, wanny lub innych urządzeń sanitarnych- zadzwoń po hydraulika

Sprawdzenie instalacji wodnej

Każdą instalację należy sprawdzić przed zakryciem jej pod podłogą lub w ścianie. Instalację wodną pokrywa się posadzką (na ziemii) lub tynkiem (na ścianach). Instalację wodną trzeba sprawdzić bez zamontowanej armatury.

Próba wstępna- trzeba podnieść ciśnienie dwa razy w odstępie 10 minutowym. Ciśnienie nie powinno spaść więcej niż 0,06 MPa.

Próba zasadnicza- obserwacja ciśnienia powinna trwać około 2 godzin a spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02 MPa.

Jeśli po przeprowadzeniu tych dwóch prób wynik będzie pozytywny można sporządzić protokół lub wykonać wpis do dziennika budowy, który musi podpisać wykonawca instalacji, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy.

Instalacja wodno kanalizacyjna jest równie ważna jak założenie prądu w domu. Bez wody i prądu ciężko byłoby wygodnie mieszkać. Warto zatem zakupić dobry materiał, wynająć fachowca, który zna się na położeniu instalacji wodno kanalizacyjnej oraz zrobić jej dogłębny przegląd przed zakończeniem budowy.

Artykuł został przygotowany przy współpracy z firmą Usługi Hydrauliczne Jarosław Sadowicz z Poznania zajmującą się między innymi zakładaniem instalacji wodno kanalizacyjnej.