Zakończyły się roboty budowlane na rondzie Kaponiera. Na dzisiaj zaplanowana jest kontrola Sanepidu, po której do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego skierowany zostanie wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu.


Dopiero pozytywnie rozpatrzony wniosek będzie mógł stanowić podstawę do używania ronda przez pasażerów. 


Kaponierę wyposażono w nowy System Informacji Miejskiej, który będzie kierował pieszych do odpowiednich przystanków komunikacji zbiorowej i wskazywał kierunki dotarcia do określonych części miasta.


Rondo objęto także systemem ITS, który zadba, by tramwaje i autobusy miały na niej pierwszeństwo. Wpłynie to na punktualność komunikacji miejskiej. Tam, gdzie ITS już działa, przyspieszenie ruchu tramwajów sięgnęło 10 proc.

Dla przesiadających się pasażerów komunikacji miejskiej, a także pozostałych pieszych przeznaczony jest pierwszy podziemny poziom Kaponiery, oznaczony jako -1. Z czasem w lokalach na tym poziomie prowadzona będzie działalność usługowo-handlowa

Dużym ułatwieniem w poruszaniu się między poziomami Kaponiery jest 26 par schodów ruchomych. Niepełnosprawni i osoby z wózkami dziecięcymi będą mogli korzystać z 13 wind

Poziom -2, który będzie oddany do użytku we wrześniu, to nie tylko przystanki PST, ale też jeden z dwóch poziomów parkingu podziemnego na ok. 300 aut. Parking rozpocznie działalność po wyborze najemcy.