Wtorkowa Sesja Rady prócz przyjęcia Programu Rowerowego dla Poznania i ustalania nowych zasad przeprowadzania konsultacji społecznych przyjęła kilka uchwał nazewniczych.

W wyniku podjętych uchwał w Poznaniu pojawiły się nowe ulice:

Ulica Tony Halika – polskiego podróżnika dziennikarza, pisarza, operatora filmowego, fotografa, autora programów telewizyjnych o tematyce podróżniczej (np. Pieprz i Wanilia). To jedna z ulic wewnętrznych odchodząca od ulicy Głuszyna.

Ulica prof. Jacka Rychlewskiego - poznańskiego chemika, twórcy i kierownika Zakładu Chemii Kwantowej na Wydziale Chemii UAM,  jednego z założycieli Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. To ulica odchodząca od ul. Berdychowo.

Radni zmienili też nazwy ulic podlegających tzw. Ustawie dekomunizacyjnej, w ten sposób powstały ulice:

Ulica ks. Kazimierza Waseli - proboszcza parafii p.w. NMP Matki Kościoła w Poznaniu – Świerczewie. To ulica, która poprzednio nosiła nazwę Lucjana Szenwalda.

Ulica  prof. Michała Sobeskiego -  współzałożyciela  uniwersytetu polskiego w Poznaniu, który po wojnie przemianowano na dzisiejszy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. To ulica na Ogrodach, poprzednio nosiła nazwę Józefa Paszty.

Ulica Kazimierza Spornego - polskiego pilota, kapitana Wojska Polskiego, kapitana Królewskich Sił Powietrznych, asa myśliwskiego II wojny światowej. To ulica, odchodząca od Lechickiej, która poprzednio nosiła nazwę Armii Ludowej.

Ulica Ryszarda Kaczorowskiego -  ostatniego  prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie. To ulica na osiedlu Wilczy Młyn, która poprzednio nosiła nazwę Zygmunta Berlinga.

Przypomnijmy, że ustawa dekomunizacyjna nie wymaga od mieszkańców zmian dokumentów, nawet jeśli nazwy ulic ulegną zmianie. Zgodnie z prawem, dokumentów będzie można używać tak długo, aż stracą ważność. Nie obędzie się jednak bez zmian szyldów, wizytówek, papieru firmowego i reklam.


a:kinbak