Umowy dofinansowania trzech inwestycji dotyczących transportu publicznego podpisali w czwartek w siedzibie Ministerstwa Rozwoju przedstawiciele Poznania i Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT). Przebudowa ul. św. Marcin, budowa linii tramwajowej w ul. Ratajczaka oraz przebudowa tras tramwajowych w ul. Dąbrowskiego pochłoną łącznie od tego do 2022 roku 294 mln zł, z czego ponad 130 mln zł będzie pochodziło z funduszy unijnych, z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Pierwsza z nich - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności i Towarowej - ruszy w Poznaniu już na początku września. W jej ramach przebudowanych zostanie ponad 2,5 km linii tramwajowych. To pierwszy etap tzw. "Projektu Centrum", czyli prac związanych z rewitalizacją obszaru ścisłego centrum Poznania, ze szczególnym uwzględnieniem ul. Święty Marcin. Ta inwestycja, która potrwa do 2020 roku, pochłonie 100 mln zł, z czego niemal 45,5 mln zł pochodzić będzie z unijnych funduszy.

- Zmiana nawierzchni, mała architektura i planowane nasadzenia zieleni sprawią, że cały obszar projektu zyska nową jakość. Wszystkie działania w ramach tej inwestycji wpłyną na większą dostępność oraz rewitalizację ścisłego centrum miasta. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia komfortu wszystkich użytkowników tej przestrzeni, w tym również osobom niepełnosprawnym - wyjaśnił Grzegorz Kamiński, dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Urzędu Miasta Poznania, który podpisywał umowy z CUPT.

W przyszłym roku mają rozpocząć się dwa pozostałe dofinansowane projekty. Do 2022 roku potrwa realizacja drugiego etapu "Projektu Centrum", czyli budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicy Ratajczaka. Łączna długość budowanych i przebudowanych linii tramwajowych wyniesie w tym wypadku niemal 1,3 km. Wartość tego projektu to 130 mln zł, z czego ponad 59 mln zł stanowić będzie unijne dofinansowanie.

Również do roku 2022 planowane są prace związane z realizacją trzeciego dofinansowanego projektu - przebudowy tras tramwajowych w ul. Dąbrowskiego, na odcinku od skrzyżowania z ul. Przybyszewskiego/Żeromskiego do ul. Prusa o łącznej długości ponad 1,2 km Inwestycja pochłonie ponad 64 mln zł, z czego z Programu Infrastruktura i Środowisko  pochodzić będzie ponad 27 mln zł.