Poznań ze wskaźnikiem motoryzacji wynoszącym 625 samochodów osobowych na 1000 mieszkańców znajduje się na 2. miejscu wśród największych polskich miast, za Warszawą.

W ciągu 5 lat wskaźnik ten zwiększył się o 21%. W ciągu roku w Poznaniu jest rejestrowanych ponad 33 tys. samochodów osobowych, najwięcej z silnikami o pojemności od 1400 do 1999 cm3, na benzynę i olej napędowy. Wyniki badania mobilności mieszkańców pokazują, że w Poznaniu 40% mieszkańców korzysta z samochodów osobowych, więcej niż mieszkańcy Berlina, Kopenhagi czy Wiednia.

W Poznaniu jest zarejestrowanych 356,8 tys. samochodów osobowych. Prawie połowa z nich to pojazdy w wieku poniżej 10 lat, a blisko ¾ nie przekracza 15 lat.

Najwięcej samochodów osobowych posiada silniki benzynowe, najmniej popularne są pojazdy napędzane energią elektryczną. Pod względem pojemności skokowej najwięcej samochodów osobowych posiada silniki o pojemności od 1400 do 1999 cm3, na olej napędowy (47%) i benzynę (46%). Najmniej samochodów osobowych to jednostki napędzane silnikami o pojemności od 2000 cm3. W tej grupie przeważają samochody z silnikami na olej napędowy.

Samochody osobowe stanowią 76% pojazdów samochodowych zarejestrowanych w Poznaniu, samochody ciężarowe - 18%, a motocykle i motorowery - 6%.

Polskie miasta należą do czołówki europejskiej pod względem poziomu motoryzacji. Według danych Eurostatu, liczba samochodów osobowych na 1000 mieszkańców w polskich miastach, wynosząca średnio 530, przekracza średnią dla miast europejskich, ustaloną na poziomie 449.