„Dziedziniec pod Słońcem” przy Drodze Dębińskiej uzyskał ponad 5,2 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rewitalizację. Jest to pierwszy poznański ogród jordanowski, który powstał w latach 20. ubiegłego wieku.

W ramach projektu przewidziana jest rewitalizacja zabytkowych budynków wraz z zastosowaniem rozwiązań efektywnych energetycznie, dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także przebudowa placu zabaw dla dzieci wraz z jego dostosowaniem do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Zrewaloryzowany zostanie sam ogród jordanowski wraz z zabytkową fontanną. Ponadto planuje się wykonanie stosownego oświetlenia oraz objęcie całego terenu monitoringiem w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Dziecińca.

- Projekt zakłada także zmianę sposobu zagospodarowania pomieszczeń w budynkach Dziecińca, aby były one bardziej funkcjonalne i atrakcyjne dla odwiedzających, a Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 mógł w pełni realizować swoje cele i działania statutowe - informuje Ewa Siwińska z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Urzędu Miasta Poznania i dodaje, że realizacja projektu przewidziana jest do końca roku 2018.

Całkowity koszt przedsięwzięcia sięga 10,5 mln zł. Ponad połowa sfinansowana będzie ze środków unijnych.

- Jest to jedna z kilku dużych inwestycji nadwarciańskich, które będą realizowane przez Miasto w najbliższym okresie. Sama renowacja "Dziecińca pod Słońcem" będzie też kompleksowo wpisywać się z zaplanowaną jeszcze na ten rok w rejonie Wildy budową pieszo - rowerowej Wartostrady od mostu Przemysła I do mostu Królowej Jadwigi, a  w przyszłości także z rewitalizacją dawnych Łazienek Rzecznych - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.